Hizmetlerimiz

ANALİTİK BAKIŞ;

  • Girişimciliği geliştirecek, yüksek katma değer ve ileri teknolojiyi hedefleyen projelerin hazırlanması,
  • Girişimlerde ve kurum/kuruluşlarda yüksek teknolojili ürünlerin payının artırılması ve küresel değer zincirleriyle bütünleştirilmesi,
  • Girişim ve işletmelere dijital okuryazarlık kazandırılarak elektronik ticaret platformlarında yer almalarının sağlanması,
  • Girişim ve işletmelere finansal okuryazarlık kazandırılarak iç denetim ve muhasebe sistemlerinin üretim süreçlerine entegre edilmesi,
  • Girişim ve işletmelerin üretim süreçlerindeki verimliliklerinin artırılmasına yönelik olmak üzere üretim süreçlerinin analiz edilerek sorun çözme becerisi kazandırılması,
  • Belediyelerin, tarımsal üretimin ve hayvancılığın geliştirilmesi ve kooperatifçiliğin etkinleştirilmesi için ortaya koydukları programlara yönelik özgün projeler oluşturularak modellemelerin ve uygulamaların gerçekleştirilmesi,

konularında yetkin uzmanlarıyla çözüm ortağınızdır.

Ayrıca ANALİTİK BAKIŞ uzmanları gündeme ilişkin konularda yaptıkları araştırma, inceleme ve makaleleri ile kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir.