Tarım Şurası Yönetmeliği’nin Düşündürdükleri

0
392

17 Mayıs 2019 günü Tarım Şurası yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu yönetmelik, öncelikle “Tarım Şürası”nın oluşumu, işleyişi ve görevleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Şüranın hedefleri olarak; “bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi; gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliğini temin; kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyo-çeşitliliğin korunması ile bu kaynakların sürdürülebilir kullanımı; çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi; tarımsal ve hayvansal üretimin planlanması, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi; tarımsal piyasaların düzenlenmesi; orman ve mera yönetimi; tabiatın korunması konularında çalışmalar yapmak ve stratejiler oluşturmak” ifadeleri yer almaktadır.

Şüranın kuruluşu ve işleyişi; “bakanlığın faaliyetleri ile ilgili olan diğer bakanlıkların kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve Bakanlık birimlerinden Şüra gündemine göre Bakanlıkça belirlenecek yönetici ve ilgili personelden oluşur” şeklinde tanımlanmıştır.

Tarım şurasında alınacak kararlar tavsiye niteliğinde olsa dahi ilişki ve işbirliğinde olduğu bir çok sektörü, tarım-orman köylüsününün/çiftçisinin gelirini, refahını, geleceğini ve özellikle kamuoyunun gündemindeki gıda arz güvenliği, standartları, kalitesi ve fiyatları gibi bir çok konuyu doğrudan ilgilendirmektedir.

Ancak gerçeğin hiç de düşünüldüğü gibi olmadığı ya da olamayacağı uygulamalar ile çok net olarak görülecektir.

Kaldı ki ülkemizde başkanlık sistemi adı verilen yeni sistemde hiç kimsenin sorumluluk ve yetkilerinin sınırını ve gücünü tek bir otoritenin süzgecinden geçirmeden/onayını almadan hem teknik hem idari ve hem de ekonomik anlamda uygulamaya koyma şansı yoktur.

Bütün bu ekonomik görev alanlarında göz ardı edilen çok daha büyük ve etkin bir faktör vardır ki diğer bütün ifade edilenleri bir kalemde siler ve geçer. O faktörlerin adı da uluslararası ilişkiler ve kuruluşlardır.

O halde buradan sormak gerekmektedir. Resmi gazetede yayınlanan Tarım Şurası ne işe yarayacaktır?

Bize göre görünen ve anlaşılan o ki; asıl amaç, sorunları çözmenin ötesinde dostlar alışverişte görsün misali bir şeyler yapıyormuş gibi görünmektir.

Netice itibari ile ileride uygulamalardan da görüleceği gibi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tarım Şurası” kararlarının esas olarak “YOK HÜKMÜNDE” olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Ahmet Nizamettin GÜVENER

Cevap bırakın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen ismini buraya giriniz